Din cauza generarii dinamice a acestei pagini, traducerea acesteia nu s-a putut realiza in proportie de 100%. Astfel, cuvintele in limba engleza au mai jos traducerea corespunzatoare:

EN – RO

session – sesiune

Provide functions across pages – Furnizeaza functii pe pagini

none – fara

Request user IP address – Solicită adresa IP a utilizatorului

year – an

month – luna

week – saptamana

day – zi

Manage ad display frequency – Gestionare a frecvenței de afișare a anunțurilor

Store account details – Stocare a detaliilor contului

Stores last visit – Stocare ultima vizită

Ad delivery – livrare anunț

Determine screen resolution – Determină rezoluția ecranului

Keep users logged in – Păstrează utilizatorii logați

Store a unique user ID – Stocare a unui ID de utilizator unic

Tracks if the browser tab is active – Urmarește dacă fila browser-ului este activa

Track visits across websites – Urmarește vizitele intre website-uri

Store browser details – Stochează dataliile browser-ului

Stores if the user has seen embedded content – Stochează dacă utilizatorul a văzut conținut încorporat

display of webfonts – afișarea fonturilor web

display of recent social posts and/or social share buttons – afișarea postărilor sociale recente și / sau a butoanelor de partajare socială.